Pages Menu
Categories Menu

Typy muszli

Można wyróżnić wiele typów muszli ze względu na ich sposób skręcenia:

ortokonowy – proste

cyrtokonowy – lekko zagięte;

endogastryczny – strona brzuszna po wklęsłej stronie muszli;

egzogastryczny – strona brzuszna po wypukłej stronie muszli;

roboty żelbetowe

gyrokonowy – zwinięte, lecz bez przylegania skrętów;

planispiralny – zwinięte w jednej płaszczyźnie;

ewolutny

konwolutny – każdy następny skręt obejmuje częściowo skręt poprzedni;

inwolutny– każdy następny skręt obejmuje całkowicie skręt poprzedni

trochokonowy – zwinięte wieżyczkowato.

Artykuł dzięki: